Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 1988 [O]
Drahé děti ! Volám vás všechny bez rozdílu na cestu k svatosti ve vašem životě. Bůh vám dal dar svatosti. Modlete se, abyste ho mohly více poznat a tak potom budete moci svědčit životem pro Boha. Drahé děti, já vám žehnám a přimlouvám se za vás u Boha, aby vaše cesta a vaše svědectví byly úplné a Bohu k radosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. srpen 1988 [O] (Měsíční)
25. říjen 1988 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte