Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 1988 [O]
Drahé děti ! Dnes vás všechny vyzývám, abyste se radovaly ze života, který vám Bůh dává. Dítka, radujte se z Boha Stvořitele, protože vás tak nádherně stvořil! Modlete se, aby váš život byl radostným děkováním, které vytéká z vašeho srdce jako řeka radosti. Dítka, děkujte neustále za vše, co máte, za každý malý dar, který vám Bůh dal, aby tak na vás od Boha stále sestupovalo radostné požehnání. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. červenec 1988 [O] (Měsíční)
25. září 1988 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte