Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 1987 [O]
Drahé děti ! I dnes si vás přeji pozvat k modlitbě: ať se vám modlitba stane životem. Drahé děti, věnujte čas jedině Ježíšovi a On vám dá vše, co hledáte. On se vám zjeví v plnosti. Drahé děti, satan je silný a čeká na každého z vás, aby ho zkoušel. Modlete se, on vám pak nebude moci ublížit ani vám překážet na cestě k svatosti. Drahé děti, vyrůstejte den po dni modlitbou stále výše k Bohu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. srpen 1987 [O] (Měsíční)
25. říjen 1987 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte