Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 18. prosince 1986 [O]
Drahé děti ! Znovu si přeji vyzvat vás dnes k modlitbě. Když se modlíte, jste mnohem krásnější, jako květy, které po sněhu ukáží všechnu svou krásu a všechny barvy se stanou nepopsatelnými. Tak i vy, drahé děti, po modlitbě ukažte před Bohem více vše to krásné, ať jste mu milejší. Proto, drahé děti, modlete se a otevřte své nitro Pánu, aby On z vás činil souladný květ pro ráj. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

11. prosinec 1986 [O] (Týdenní)
25. prosinec 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte