Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 1986 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás, ať svým pokojem pomůžete, aby druzí viděli a začali hledat pokoj. Vy jste, drahé děti, v pokoji a nemůžete pochopit nepokoj. Proto vás vybízím, abyste modlitbou a životem pomohly zničit v lidech vše, co je zlé, a odhalit klam, který používá satan. Modlete se, aby pravda ovládala všechna srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

18. září 1986 [O] (Týdenní)
2. říjen 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte