Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 15. května 1986 [O]
Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, abyste mi daly svá srdce, abych je mohla měnit, aby byla podobná srdci mému. Ptáte se, drahé děti, proč nemůžete odpovědět na to, co od vás žádám. Nemůžete proto, protože jste mi nedaly svá srdce, abych je měnila. Mluvíte a nečiníte. Vyzývám vás, abyste činily vše, co vám říkám. Tak budu s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

8. květen 1986 [O] (Týdenní)
22. květen 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte