Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 24. dubna 1986 [O]
Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať se modlíte. Drahé děti, zapomínáte, že jste všichni důležití. Zvláště staří jsou důležití v rodině. Povzbuďte je k modlitbě. Všichni mladí ať jsou svým životem příkladem druhým, ať svědčí pro Ježíše. Drahé děti, prosím vás, začněte se měnit skrze modlitbu a budete vědět, co potřebujete činit. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

17. duben 1986 [O] (Týdenní)
1. květen 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte