Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 3. dubna 1986 [O]
Drahé děti ! Přeji si vás vyzvat k prožívání mše svaté. Je vás mnoho, kteří jste pocítili krásu mše svaté, ale jsou i takoví, kteří přicházejí neradi. Já jsem vás vyvolila, drahé děti, a Ježíš vám dává svoje milosti ve mši. Proto prožívejte vědomě mši svatou a ať váš příchod je radostný. S láskou přicházejte a přijímejte mši svatou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

27. březen 1986 [O] (Týdenní)
10. duben 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte