Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 16. ledna 1986 [O]
Drahé děti ! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Potřebuji vaše modlitby, aby se Bůh oslavil skrze vás všechny. Drahé děti, prosím vás, poslouchejte a žijte podle matčiny výzvy, protože vás vyzývám jenom z lásky, abych vám pomohla. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

9. leden 1986 [O] (Týdenní)
23. leden 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte