Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 19. prosince 1985 [O]
Drahé děti ! Dnes si přeji vás vyzvat k lásce k bližnímu. Budete-li chtít milovat bližního, pocítíte více Ježíše, zvláště o vánocích. Bůh vás obdaří velikými dary, když se mu odevzdáte. Přeji si zvláštním způsobem na vánoce dát matkám svoje zvláštní mateřské požehnání a ostatním požehná Ježíš svým požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

12. prosinec 1985 [O] (Týdenní)
26. prosinec 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte