Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 12. prosince 1985 [O]
Drahé děti ! Pro čas vánoc vás vyzývám, ať společně oslavíme Ježíše. Já vám ho odevzdám zvláštním způsobem v ten den a vyzývám vás, abychom ten den oslavovali Ježíše a jeho narození. Drahé děti, ten den se modlete více a více myslete na Ježíše. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

5. prosinec 1985 [O] (Týdenní)
19. prosinec 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte