Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 5. prosince 1985 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás, abyste se na vánoce připravovaly pokáním, modlitbou a skutky lásky. Nehleďte, drahé děti, na věci hmotné, protože tehdy nebudete moci prožít vánoce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

28. listopad 1985 [O] (Týdenní)
12. prosinec 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte