Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 7. listopadu 1985 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás k lásce k bližnímu, i k lásce k tomu, od koho k vám přichází zlo. Tak budete s láskou moci posoudit úmysly srdcí. Modlete se a milujte, drahé děti ! S láskou můžete učinit i to, co myslíte, že je nemožné. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

31. říjen 1985 [O] (Týdenní)
14. listopad 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte