Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 24. října 1985 [O]
Drahé děti ! Přeji si vás den po dni oblékat do svatosti, dobroty, poslušnosti a lásky Boží, ať jste den po dni krásnější a připravenější pro svého Pána. Drahé děti ! Poslouchejte a prožívejte má poselství. Já si přeji vás vést. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

17. říjen 1985 [O] (Týdenní)
31. říjen 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte