Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 5. září 1985 [O]
Drahé děti ! Dnes vám děkuji za všechny vaše modlitby! Modlete se i nadále, stále více; pak bude satan dále od tohoto místa. Drahé děti, satanův plán je zmařen. Modlete se, aby se uskutečnilo to, co Bůh plánuje v této farnosti. Děkuji zvláště mladým za oběti, které přinesli. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

29. srpen 1985 [O] (Týdenní)
12. září 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte