Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 29. srpna 1985 [O]
Drahé děti ! Volám vás k modlitbě! Zvláště, když si satan chce posloužit úrodou vašich vinic. Modlete se, aby satan neuspěl ve svém plánu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

22. srpen 1985 [O] (Týdenní)
5. září 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte