Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 1. srpna 1985 [O]
Drahé děti ! Přeji si vám říci, že jsem tuto farnost vyvolila a že ji opatruji ve svých rukou jako kvítek, který si nepřeje zemřít. Já vás vyzývám, ať se mi odevzdáte, abych vás mohla darovat Bohu svěží a bez hříchu. Satan se chopil jedné části plánu a chce si ji přisvojit. Modlete se, aby v tom neuspěl, protože si vás přeji pro sebe, abych vás mohla darovat Bohu! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. červenec 1985 [O] (Týdenní)
8. srpen 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte