Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 28. června 1985 [O]
Drahé děti ! Dnes vám posílám vzkaz, kterým si vás přeji vyzvat k pokoře. V tyto dny jste pocítily velikou radost kvůli všem lidem, kteří přišli. S láskou jste vyprávěly svoje zážitky. Nyní vás vyzývám: pokračujte v pokoře a s otevřeným srdcem ve vyprávění všem, kdo přicházejí. Děkuji vám,že jste přijaly mou výzvu!

25. červen 1985 [O] (Týdenní)
4. červenec 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte