Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 20. června 1985 [O]
Drahé děti ! Na tento svátek si přeji vám říci, ať otevřete svá srdce Pánu všech srdcí. Dejte mi všechny své pocity a všechny své problémy! Já si vás přeji utěšit ve vašich zkouškách. Přeji si vás naplnit pokojem, radostí a láskou Boží. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

13. červen 1985 [O] (Týdenní)
25. červen 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte