Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 13. června 1985 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás k výročí: Vy, farnost, se více modlete a ať je vaše modlitba znamením odevzdanosti Bohu. Drahé děti, vím, že jste všichni unavení; ne, neumíte se mi odevzdat. Odevzdejte se v tyto dny plně mně! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

6. červen 1985 [O] (Týdenní)
20. červen 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte