Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 24. března 1985 [O] - Vigílie svátku Zvěstování Páně
Dnes si vás přeji vyzvat ke zpovědi, třebaže jste se vyzpovídali před několika dny. Přeji si, ať můj svátek všichni prožijete ve svém nitru. Ale nemůžete ho prožít, jestliže se plně neodevzdáte Bohu. Proto vás všechny vyzývám ke smíření s Bohem!

21. březen 1985 [O] (Týdenní)
28. březen 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte