Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 14. března 1985 [O]
Drahé děti ! Ve svém životě jste všichni zakusili světlo i tmu. Bůh každému člověku dává poznat dobro i zlo. Já vás volám ke světlu, které máte nosit všem lidem, kteří jsou ve tmě. Den za dnem do vašich domů přicházejí lidé, kteří jsou ve tmě. Dejte jim, drahé děti, světlo! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

7. březen 1985 [O] (Týdenní)
21. březen 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte