Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 31. ledna 1985 [O]
Drahé děti ! Dnes si přeji říci vám, ať svá srdce otevřete Bohu jako květy zjara, které žízní po slunci. Já jsem vaše Matka a vždy si přeji, abyste byly blíže Otci a On aby vždy dával vašim srdcím hojné dary. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

24. leden 1985 [O] (Týdenní)
7. únor 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte