Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 14. ledna 1985 [O]
Vzkaz sdělený prostřednictvím Vicky:
Drahé moje děti! Satan je tak silný a přeje si všemi silami překážet mým plánům, které jsem s vámi začala. Vy se modlete, jenom modlete, a neustávejte ani na jediný okamžik. A já budu prosit svého Syna, aby se uskutečnily všechny moje plány, které jsem začala. Buďte trpěliví a vytrvalí v modlitbách! Nedopusťte, aby vás satan zbavil odvahy. On silně působí ve světě. Buďte opatrní!

10. leden 1985 [O] (Týdenní)
17. leden 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte