Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 10. ledna 1985 [O]
Drahé děti ! I dnes si přeji vám poděkovat za všechny oběti, zvláště děkuji těm, kteří se stali mému srdci milejší a rádi sem přicházejí. Je dost farníků, kteří neposlouchají poselství, ale kvůli těm, kteří jsou mému srdci zvláštním způsobem blízcí, kvůli nim posílám vzkazy pro farnost. I nadále je budu posílat, protože vás miluji a přeji si, abyste šířili mé vzkazy srdcem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

3. leden 1985 [O] (Týdenní)
14. leden 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte