Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 27. prosince 1984 [O]
Drahé děti ! O těchto vánocích chtěl satan zvláště překazit Boží plány. Vy jste, drahé děti, na samotný Hod Boží vánoční poznaly satana. Ale Bůh zvítězí ve všech vašich srdcích. Ať vaše srdce jsou i nadále veselá. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

21. prosinec 1984 [O] (Týdenní)
3. leden 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte