Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 12. července 1984 [O]
Drahé děti ! V tyto dny si satan přeje překazit moje plány. Modlete se, ať se jeho plán neuskuteční. Já budu prosit svého Syna Ježíše, ať vám dá milost, abyste v satanově pokušení pocítily Ježíšovo vítězství. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

5. červenec 1984 [O] (Týdenní)
19. červenec 1984 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte