Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 5. července 1984 [O]
Drahé děti ! Dnes si vám přeji říci, ať se před každou prací modlíte a s modlitbou svou práci ukončujete. Budete-li tak činit, Bůh bude žehnat vám i vaší práci. Tyto dny se málo modlíte a mnoho pracujete. Proto, modlete se! V modlitbě si odpočinete. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

28. červen 1984 [O] (Týdenní)
12. červenec 1984 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte