Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 2. června 1984 [O]
Drahé děti ! Dnes večer si vám přeji říci, ať se ve dnech této devítidenní pobožnosti modlíte za seslání Ducha svatého na své rodiny a na svou farnost. Modlete se, nebudete litovat. Bůh vám dá dary, kterými ho budete oslavovat do konce svého pozemského života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

31. květen 1984 [O] (Týdenní)
7. červen 1984 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte