Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2023 [O]
Drahé děti! Ať tento čas bude propleten modlitbou za mír a dobrými skutky, aby tak bylo cítit radost očekávání Krále míru ve vašich srdcích, rodinách a světě, který nemá naději. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

25. říjen 2023 [O] (Měsíční)
25. prosinec 2023 [O] (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte