Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2023 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě srdcem. Ať vaše srdce, dítka, jsou pozdvižena v modlitbě k nebi, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, který vás léčí a miluje nesmírnou láskou. Proto jsem s vámi, abych vás vedla cestou obrácení srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. červenec 2023 [O] (Měsíční)
25. září 2023 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte