Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 2023 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase, ve kterém mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás milovala a vedla na cestě obrácení, přinášejte svoje modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědci lásky a míru pro všechna nepokojná srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. červen 2023 [O] (Měsíční)
25. srpen 2023 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte