Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2022 [O]
Drahé děti! Dívám se na vás a děkuji Bohu za každého z vás, protože On mi dovolí, abych byla jěště s vámi, abych vás povzbuzovala ke svatosti. Dítka, mír je narušený a satan si přeje nepokoj. Proto ať vaše modlitba je ještě silnější, ať utichne každý nečistý duch rozdělení a války. Buďte tvůrci míru a nositeli radosti Vzkříšeného ve vás i kolem vás, aby dobro zvítězilo v každém člověku. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

25. duben 2022 [O] (Měsíční)
25. červen 2022 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte