Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2021 [O]
Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste o své víře svědčily v barvách jara. Ať to bude víra naděje a statečnosti. Ať, dítka, vaše víra nezakolísá v žádné situaci, tedy ani v tomto čase zkoušky. Jděte statečně s Kristem Vzkříšeným k Nebi, které je vaším cílem. Já vás provázím na té cestě svatosti a všechny vás vkládám do svého Neposkvrněného Srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. březen 2021 [O] (Měsíční)
25. květen 2021 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte