Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 2021 [O]
Drahé děti! I dnes jsem s vámi, abych vám řekla: dítka, kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a neztrácí naději. Vy jste vyvolení, abyste nosili radost a mír, protože jste moji. Já jsem sem přišla s jménem Královna míru, protože ďábel si přeje nepokoj a válku, přeje si naplnit vaše srdce strachem z budoucnosti, a budoucnost je Boží. Proto buďte pokorní a modlete se a odevzdejte vše do rukou Nejvyššího, který vás stvořil. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

18. březen 2021 [O] (Roční)
25. duben 2021 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte