Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. října 2020 [O]
Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám oni byli příkladem a pomocí. Satan je silný a zápasí, aby co nejvíce srdcí přitáhl k sobě. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spasení, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Vraťte se, dítka, k lásce k Bohu a On bude vaše síla a útočiště. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. září 2020 [O] (Měsíční)
25. listopad 2020 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte