Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2019 [O]
Drahé děti! Modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví pro Království nebeské, aby vám bylo dobře tady na zemi. Dítka, vaší námaze Bůh stonásobně požehná, budete svědky v národech, duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaše úsilí a oběti. Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, a rozhodněte se pro svatost. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. srpen 2019 [O] (Mimořádná)
2. září 2019 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte