Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 2018 [O]
Drahé děti! Volám vás, abyste byly se mnou v modlitbě v tomto milostiplném čase, kdy bojuje tma proti světlu. Modlete se, dítka, zpovídejte se a začněte nový život v milosti. Rozhodněte se pro Boha a On vás povede ke svatosti a kříž vám bude znamením vítězství a naděje. Buďte hrdí, že jste pokřtění, a vděční ve svém srdci, že jste součástí Božího plánu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

18. březen 2018 [O] (Roční)
2. duben 2018 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte