Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. října 2017 [O]
Drahé děti! Vyzývám vás, abyste v tomto milostiplném čase byly modlitbou. Všichni máte problémy, nepříjemnosti, utrpení a neklid. Ať vám světci jsou vzory a povzbuzení ke svatosti, Bůh vám bude nablízku a vy budete obnovení v hledání skrze osobní obrácení. Víra pro vás bude naděje a radost zavládne ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. říjen 2017 [O] (Mimořádná)
2. listopad 2017 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte