Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 2016 [O]
Drahé děti! Děkujte se mnou Bohu za dar, že jsem s vámi. Modlete se, dítka, a žijte Boží přikázání, aby vám bylo dobře na zemi. Dnes, v tento den milosti, vám chci dát svoje mateřské požehnání míru a mojí lásky. Přimlouvám se za vás u svého Syna a vyzývám vás, abyste vytrvaly v modlitbě, abych s vámi mohla uskutečnit svoje plány. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červen 2016 [O] (Mimořádná)
2. červenec 2016 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte