Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2016 [O]
Drahé děti! Moje přítomnost je dar od Boha pro vás všechny a povzbuzení k obrácení. Satan je silný a chce do vašich srdcí a myslí vložit zmatek a neklid. Proto vy, dítka, se modlete, aby vás Duch Svatý vodil pravou cestou radosti a míru. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. květen 2016 [O] (Mimořádná)
2. červen 2016 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte