Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 2015 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny vyzývám: více se modlete a méně povídejte. V modlitbě hledejte vůli Boží a žijte ji podle přikázání, k čemuž vás Bůh vyzývá. Já jsem s vámi a modlím se s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. únor 2015 [O] (Mimořádná)
2. březen 2015 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte