Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 2014 [O]
Drahé děti! Vy si nejste vědomy, kolik milostí žijete v tomto čase ve kterém vám Nejvyšší dává znamení, abyste se otevřely a obrátily. Vraťte se k Bohu a modlitbě a ať ve vašich srdcích, rodinách a společenstvích vládne modlitba, aby vás Duch Svatý vedl a povzbuzoval, abyste byly každým dnem otevřenější Boží vůli a jeho plánu pro každého z vás. Já jsem s vámi a se svatými anděly se za vás přimlouvám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červenec 2014 [O] (Mimořádná)
2. srpen 2014 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte