Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2014 [O]
Drahé děti! Otevřte svá srdce milosti, kterou vám Bůh dává přese mne, jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Buďte modlitba a láska pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a Jeho lásky. Já jsem s vámi a za vás všechny se přimlouvám před svým Synem Ježíšem a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. duben 2014 [O] (Mimořádná)
2. květen 2014 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte