Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2013 [O]
Drahé děti! Nesu vám Krále Míru, aby vám On dal svůj mír. Vy, dítka, se modlete, modlete, modlete. Plod modlitby bude vidět na tvářích lidí, kteří se rozhodli pro Boha a jeho Království. Já se svým Synem Ježíšem vás všechny žehnám požehnáním míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. prosinec 2013 [O] (Roční)
2. leden 2014 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte