Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2013 [O]
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste byli silní a rozhodní ve víře a modlitbě, až vaše modlitby budou tak silné, že otevřou srdce mého milovaného Syna Ježíše. Modlete se, dítka, modlete se bez ustání, až se vaše srdce otevře Boží lásce. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny a prosím za vaše obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. květen 2013 [O] (Mimořádná)
2. červen 2013 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte