Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2012 [O]
Drahé děti! I dnes vás volám k obrácení a svatosti. Bůh vám chce dát radost a mír skrze modlitbu, ale vy jste, dítka, ještě daleko, připoutáni k zemi a k pozemským věcem. Proto vás znovu vyzývám - otevřte svá srdce a pohled k Bohu a Božím věcem a radost a mír zavládne ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


18. květen 2012 [O] (Mimořádná)
2. červen 2012 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte