Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 2012 [O]
Drahé děti! V tomto čase vás zvláštním způsobem vyzývám: Modlete se srdcem. Dítka, vy mnoho mluvíte a málo se modlíte. Čtěte, meditujte Písmo svaté a slova v něm napsaná, ať jsou vám život. Já vás povzbuzuji a miluji, abyste v Bohu našli svůj mír a radost života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. únor 2012 [O] (Mimořádná)
2. březen 2012 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte