Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2011 [O]
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se modlily a postily na moje úmysly, protože satan chce zničit můj plán. Zde jsem začala s touto farností a pozvala jsem celý svět. Mnozí přijali mou výzvu, ale je velký počet těch, kteří nechtějí slyšet ani přijmout moji výzvu. Proto vy, kteří jste řekli své ANO, buďte pevní a rozhodní. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. srpen 2011 [O] (Mimořádná)
2. září 2011 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte