Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 2011 [O]
Drahé děti! Ať vám tento čas bude časem modlitby a ticha. Nechte odpočinout svoje tělo i ducha, ať jsou v lásce Boží. Dovolte mi, dítka, ať vás vedu, otevřte svá srdce Duchu Svatému, aby všechno dobré, co je ve vás rozkvetlo a přineslo stonásobné plody. Začínejte a končete den modlitbou srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červenec 2011 [O] (Mimořádná)
2. srpen 2011 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte